Κάστρο

Αγιοφίλλι

Καταρράκτες

Λευκάδα

Πόρτο Κατσίκι

Εγκρεμνοί

Φάρος

Άγιος Νικήτας

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ

ΜΗΤΕ Παναγιώτης Σέρβος - 0831 Κ113 Κ109 700
ΜΗΤΕ Πιπίνα Κουμπούρα   - 0831 Κ113 Κ111 400
ΜΗΤΕ  Χρήστος Σέρβος : 0831 Κ113 Κ111 200
ΜΗΤΕ Χαρίκλεια Βαρούτσου : 0831 Κ113 Κ109 500