Κάστρο

Λευκάδα

Καταρράκτες

Άγιος Νικήτας

Πόρτο Κατσίκι

Φάρος

Αγιοφίλλι

Εγκρεμνοί

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ

ΜΗΤΕ Παναγιώτης Σέρβος - 0831 Κ113 Κ109 700
ΜΗΤΕ Πιπίνα Κουμπούρα   - 0831 Κ113 Κ111 400
ΜΗΤΕ  Χρήστος Σέρβος : 0831 Κ113 Κ111 200
ΜΗΤΕ Χαρίκλεια Βαρούτσου : 0831 Κ113 Κ109 500