Καταρράκτες

Κάστρο

Πόρτο Κατσίκι

Εγκρεμνοί

Αγιοφίλλι

Φάρος

Άγιος Νικήτας

Λευκάδα

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ

ΜΗΤΕ Παναγιώτης Σέρβος - 0831 Κ113 Κ109 700
ΜΗΤΕ Πιπίνα Κουμπούρα   - 0831 Κ113 Κ111 400
ΜΗΤΕ  Χρήστος Σέρβος : 0831 Κ113 Κ111 200
ΜΗΤΕ Χαρίκλεια Βαρούτσου : 0831 Κ113 Κ109 500